User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ประกาศโรงพยาบาลหนองบัวลำภู

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเช่าใช้เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 10  เครื่อง ในโรงพยาบาลหนองบัวลำภู

ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ Ze-bidding)

........................................................

 
 
***********************************************************