User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ประกาศ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ จัดซื้อยา 5 รายการ

........................................................

 
 
***********************************************************