User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ร่างประกาศโรงพยาบาลหนองบัวลำภู

เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จ้างเหมารักษาความสะอาดโรงพยาบาลหนองบัวลำภู

 

........................................................

 
 
***********************************************************