User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จ้างเหมาบริการตรวจอวัยะวะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

 

........................................................

 
 
***********************************************************