User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ประกาศโรงพยาบาลหนองบัวลำภู

เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จ้างเหมาบริการการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง

ของโรงพยาบาลหนองบัวลำภู

 

........................................................

 
 
***********************************************************