User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ประกาศโรงพยาบาลหนองบัวลำภู

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

........................................................

 
 
***********************************************************