User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ประกาศ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

เรื่อง จ้างสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกาย (ESWL) ในโรงพยาบาลหนองบัวลำภู

 

........................................................

 
 
***********************************************************