User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

สรุปประเด็นตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(แก้ไข ณ วันที่ 19 ธ.ค.59)


  

 

มีรายละเอียดเพิ่มเติม 1   ดังนี้   
มีรายละเอียดเพิ่มเติม 2   ดังนี้   
มีรายละเอียดเพิ่มเติม 3   ดังนี้   
มีรายละเอียดเพิ่มเติม 4   ดังนี้   
มีรายละเอียดเพิ่มเติม 5   ดังนี้   
มีรายละเอียดเพิ่มเติม 6   ดังนี้   
มีรายละเอียดเพิ่มเติม 7   ดังนี้   
มีรายละเอียดเพิ่มเติม 8   ดังนี้   
 
 ***********************************************************