User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

สอบถามเพิ่มเติม  โทร. 042-006-006 กด 0 ติดต่องานประชาสัมพันธ์ 

  
อาคารอำนวยการ
 
ชั้นที่ 1
1101  พขร 1103  กู้ชีพ 1104  ห้อง ก.
1108  ศูนย์เปล 1112  ห้องตรวจอายุรกรรม 4 1113  หน้าห้องตรวจอายุรกรรม
1114  ห้องตรวจอายุรกรรม 6 1116  ห้องบัตร 1118  ห้องฉีดยา – ทำแผล
1123  ห้องเก็บเงินผู้ป่วยนอก 1124  ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก 1126  ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก
1128  ห้องให้คำปรึกษายา 1136  ห้องฉุกเฉิน 1137  ห้องตรวจศัลยกรรม
1139  ศูนย์ Refer    
 
ชั้น  2
1201  สปน. 1202  สปน. 1203  ศูนย์คอมพิวเตอร์
1204  ห้องตรวจตา 1205  ห้องตรวจตา 1210  ห้องตรวจสูตินารีเวช
1211  ห้องตรวจ  ANC 1226  ห้องทันตกรรม 1227  ห้องจรวจเด็ก
 
ชั้นที่  3
1301  งานสารบรรณ 1302  งานธุรการ 1304  งานการเงิน
1306  งานการเจ้าหน้าที่ 1308  งานเวชกรรม 1311  งานเวชกรรม
1312  ฝ่ายการพยาบาล 1319  ฝ่ายการพยาบาล 1330  เลขานุการ
 
ชั้น  4
1403  งาน  QIC 1404  งานห้องสมุดและศูนย์ Knowledge Center 1405  งานวิชาการ
1408  งานสารสนเทศ 1410  ห้องเวชนิทัศน์  
 

อาคารวินิจฉัยและการรักษา

 
ชั้นที่  1
2101  งานจิตเวช 2105  งาน  X-RAY  
 
ชั้นที่  2
2201  งานเซลวิทยา 2203  งานโลหิตวิทยา 2204  งานเคมีคลินิก
2207  งานแบคทีเรีย 2212  งานธนาคารเลือด 2210  LAB ติดต่อสอบถาม
 
ชั้นที่  3 
2302  งาน  ICU 2305  งานไตเทียม  
 
ชั้นที่  4
2401  งานดมยา 2404  ห้องผ่าตัด  
 

ตึกผู้ป่วยใน

3104  ตึกศัลยกรรมชาย 3205  ตึกศัลยกรรมหญิง 3304  ตึกศัลยกรรมกระดูก
4104  ตึกอายุรกรรมชาย 4204  ตึกอายุรกรรมหญิง 4403  ตึกพิเศษอายุรกรรมชั้น 4
4502  ตึกพิเศษอายุรกรรมชั้น  5 5104  ตึกกุมารเวชกรรม 5205  ตึกตา
6104  ห้องคลอด 6106  ห้องคลอด 6204  ตึกหลังคลอด
6405  งานกายภาพบำบัด 6404  ตึกพิเศษสูติฯชั้น 4