แล่นบักคักครั้งที่ 2
ข่าวศูนย์แพทย์ชุมชน พมจ.หนองบัวลำภูร่วมกับศูนย์แพทย์ชุมชน จัดโครงการอบรมผู้สูงอายุ
ข่าวประชาสัมพันธ์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และสหสาขาวิชาชีพ ร่วมกับเครือข่าย ศูนย์แพทย์ชุมชน เยี่ยมผู้ป่วยในชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวันสถาปนาโรงพยาบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์ รพ.หนองบัวลำภู แถลงข่าวจัดกิจกรรม แล่นบักคัก ครั้งที่ 2
ข่าวศูนย์แพทย์ชุมชน ทีมนักสุขภาพครอบครัว(นสค.) เยี่ยมชุมชน
ข่าวศูนย์แพทย์ชุมชน เปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ แห่งที่ 2

โรคเรื้อน
เมื่อลมหนาวพัดผ่าน 8 วิธีดูแลสุขภาพ
ตรวจพบสเตียรอยด์ปลอมปน
วันป้องโรคพิษสุนัขบ้าโลก
แผ่นพับ การออกกำลังกาย ผู้ป่วยโรคหัวใจ
แผ่นพับ การออกกำลังกาย สำหรับผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งเต้านม
โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน
ตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุด โรคนี้แตกต่างจาก น้ำในหูไม่เท่ากัน
น้ำมันทอดซ้ำ อร่อยมัน อันตราย
รพ.หนองบัวลำภู ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่