ประกาศ นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
ขอเชิญนำถุงผ้าหรือภาชนะปลอกภัยใส่สินค้า
ตั้งแต่วันที่ 1 กย 61 ของดจ่ายถุงพลาสติกใส่ยา
ประกาศโรงพยาบาลหนองบัวลำภู เรื่องยา VALATAN และ VALSARIN
โรคไข้เลือดออก ป้องกันได้ ถ้าร่วมมือกัน

5 วิธีล้างผัก ลดสารฆ่าแมลง
โรคปอดบวม
โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ได้รับโล่และตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก
รณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก