3 พก เมื่อมาโรงพยาบาล
ประกาศโรงพยาบาล เรื่องการทำลายแฟ้มประวติผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อเป็นระยะเวลา 5 ปี
ยินดีต้อนรับ คณะเยี่ยมตรวจประเมินเพื่อรับรองคุณภาพ TMI
สัปดาห์เภสัชกรรม 2562
สัปดาห์เภสัชกรรม 2562
โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ไม่ได้ใช้ยาชื่อการค้าแลนซาร์ Lanzaar ตามประกาศ
ประกาศ นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
ประกาศโรงพยาบาลหนองบัวลำภู เรื่องยา VALATAN และ VALSARIN