ประกาศ เรื่อง ทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อเป็นระยะเวลา 5 ปี

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานโดยใช้เครื่องมือทางอาชีวเวชศาสตร์ ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงาน โดยใช้เครื่องมือทางอาชีวเวชศาสตร์ ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
วันที่ 10-11 มีนาคม 2565 ตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานบริษัทณัฐพงษ์ฟาร์ม จำกัด (P&J Meat products)
วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 ตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานบริษัทณัฐพงษ์ฟาร์ม จำกัด (P&J Meat products)