งดเหล้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อสุขภาพกัน
ยินดีต้อนรับ คณะเยี่ยมตรวจประเมินเพื่อรับรองคุณภาพ TMI
สัปดาห์เภสัชกรรม 2562
สัปดาห์เภสัชกรรม 2562
ขอแสดงความชื่นชมและยินดี ได้รับการคัดเลือกเป็นคนดีสาธารณสุข
โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ไม่ได้ใช้ยาชื่อการค้าแลนซาร์ Lanzaar ตามประกาศ
ประกาศ นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
ประกาศโรงพยาบาลหนองบัวลำภู เรื่องยา VALATAN และ VALSARIN