ประกาศ เรื่อง ทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อเป็นระยะเวลา 5 ปี

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองบัวลำภู จัดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ประกันตน
วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 จัดบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 ฉีดวัคซีนเพื่อลดความรุนแรงและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่บุคลากรโรงพยาบาลหนองบัวลำภู
วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 ฉีดวัคซีนเพื่อลดความรุนแรงและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้แก่เจ้าหน้าที่พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาหนองบัวลำภู
14 ธันวาคม 2564 ตรวจสุขภาพประจำปีเจ้าหน้าที่บริษัทร่วมใจเอ็มจีหนองบัวลำภู จำกัด
วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 ตรวจสุขภาพประจำปีเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานออกใบรับรองแพทย์ให้กับพนักงานบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
4 พฤศจิกายน 2564 ตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู