ประกาศ เรื่อง ทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อเป็นระยะเวลา 5 ปี

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ตรวจสุขภาพประจำปีเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู
วันที่ 12 พ.ค. 2566 ตรวจสุขภาพประจำปีเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 ตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 ตรวจสุขภาพประจำปีเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม ถึงวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 ตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงานบริษัทในเครือ หมูณัฐ กรุ๊ป (บริษัท พีแอนเจมีท โปรดักส์ จำกัด , บริษัท หมูณัฐ จำกัด ,บริษัท ณัฐพงษ์ ฟาร์ม จำกัด)
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู