ตั้งแต่วันที่ 1 กย 61 ของดจ่ายถุงพลาสติกใส่ยา
ประกาศโรงพยาบาลหนองบัวลำภู เรื่องยา VALATAN และ VALSARIN
โรคไข้เลือดออก ป้องกันได้ ถ้าร่วมมือกัน
ประชาสัมพันธ์ รพ.หนองบัวลำภู รวมพลังรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
คนดีศรีสาธารณสุข ปี 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ นพ.สมชาย ผอ.รพ.หนองบัวลำภู ถวายเทียนธูป ไร้ควัน

รณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก
ข่าวหมอฮู่ เว่าสู่ไทบ้านฟัง เรื่อองฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้า
ประชาสัมพันธ์ โรคพิษสุนัขบ้า
โรงพยาบาลหนองบัวลำภู เตือนโรคที่มากับอากาศร้อน
โรงพยาบาลหนองบัวลำภู เตือนเฝ้าระวัง โรคพิษสุนัขบ้า
ข่าวหมอฮู้ เว่าสู่ไทบ้านฟัง |dq|วัณโรค รู้เร็ว รัษาหาย ไม่แพร่กระจาย|dq|
หยุดบังคับตรวจเอชไอวี
โรคเรื้อน