ประกาศ เรื่อง ทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อเป็นระยะเวลา 5 ปี

วันที่ 10-11 มีนาคม 2565 ตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานบริษัทณัฐพงษ์ฟาร์ม จำกัด (P&J Meat products)
วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 ตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานบริษัทณัฐพงษ์ฟาร์ม จำกัด (P&J Meat products)
เดือนมกราคม 2565 ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือทางอาชีวเวชศาสตร์ให้กับพนักงานบริษัทน้ำตาลเอราวัณ จำกัด
วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองบัวลำภู จัดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ประกันตน
วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 จัดบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 ฉีดวัคซีนเพื่อลดความรุนแรงและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่บุคลากรโรงพยาบาลหนองบัวลำภู
วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 ฉีดวัคซีนเพื่อลดความรุนแรงและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้แก่เจ้าหน้าที่พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาหนองบัวลำภู