ประกาศ นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
ขอเชิญนำถุงผ้าหรือภาชนะปลอกภัยใส่สินค้า
ตั้งแต่วันที่ 1 กย 61 ของดจ่ายถุงพลาสติกใส่ยา
ประกาศโรงพยาบาลหนองบัวลำภู เรื่องยา VALATAN และ VALSARIN
โรคไข้เลือดออก ป้องกันได้ ถ้าร่วมมือกัน
ประชาสัมพันธ์ รพ.หนองบัวลำภู รวมพลังรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
คนดีศรีสาธารณสุข ปี 2561

โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ได้รับโล่และตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก
รณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก
ข่าวหมอฮู่ เว่าสู่ไทบ้านฟัง เรื่อองฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้า
ประชาสัมพันธ์ โรคพิษสุนัขบ้า
โรงพยาบาลหนองบัวลำภู เตือนโรคที่มากับอากาศร้อน
โรงพยาบาลหนองบัวลำภู เตือนเฝ้าระวัง โรคพิษสุนัขบ้า
ข่าวหมอฮู้ เว่าสู่ไทบ้านฟัง |dq|วัณโรค รู้เร็ว รัษาหาย ไม่แพร่กระจาย|dq|