ประกาศ เรื่อง ทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อเป็นระยะเวลา 5 ปี

วันที่ 13-14 กันยายน 2566 ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานในที่อับอากาศให้แก่พนักงานบริษัทน้ำตาลเอราวัณ จำกัด
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลหนองบัวลำภู
วันที่ 16 และ 18 สิงหาคม 2566 ตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลหนองบัวลำภู
วันที่ 10-11 สิงหาคม 2566 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อลดความรุนแรงของโรคให้กับทีมแม่บ้านผู้ดูแลความสะอาดของโรงพยาบาลหนองบัวลำภู
วันที่ 7 ,9,11 สิงหาคม 2566 ตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม2566 ตรวจสุขภาพประจำปีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อลดความรุนแรงของโรคให้กับบุคลากรโรงพยาบาลหนองบัวลำภู