ประกาศ เรื่อง ทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อเป็นระยะเวลา 5 ปี

เดือนสิงหาคม 2565 ตรวจสุขภาพประจำปีเจ้าหน้าที่รพ.สต.และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองหนงบัวลำภู
เดือนกันยายน 2565 ตรวจสุขภาพประจำปีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
เดือนสิงหาคม 2565 ตรวจสุขภาพประจำปีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
เดือนกรกฎาคม 2565 ตรวจสุขภาพประจำปีเจ้าหน้าทีโรงพยาบาลหนองบัวลำภู
เดือนธันวาคม 2565 ตรวจสุขภาพประจำปี เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู