โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ไม่ได้ใช้ยาชื่อการค้าแลนซาร์ Lanzaar ตามประกาศ
ขอเชิญ หญิงมีครรภ์ ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
1 ม.ค. 62 ห้องยาผู้ป่วยนอกจะงดจ่ายถุงพลาสติกใส่ยากลับบ้าน
ประกาศ นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
ขอเชิญนำถุงผ้าหรือภาชนะปลอกภัยใส่สินค้า
ตั้งแต่วันที่ 1 กย 61 ของดจ่ายถุงพลาสติกใส่ยา
ประกาศโรงพยาบาลหนองบัวลำภู เรื่องยา VALATAN และ VALSARIN